- Hjemmesiden er under oppdatering, og kan derfor virke noe mangelfull og uoversiktlig. Vi jobber for å få redigert/lagd nye sider, og vil komme tilbake når det blir klart. Styret

Siste oppdatering: 02.02.2017

- ÅRSMØTE! 
Årsmøtet i år blir avholdt på Værnes i Trøndelag, lørdag 22. april. Sett av hele dagen for møte og sosial samling på kvelden. 
Info om overnatting og slikt kommer senere. 
Husk det er betalt kontingent for 2016 som gjelder for å stemme! 

Håper å treffe så mange som mulig denne helga!

Mvh
Styret